Hakkımızda

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Yerbilim Mühendisleri Odası 1975 yılında kurulmuş ve kırkıncı yılı olan 2015 yılına kadar Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası adı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. 2015 yılında gerçekleştirilen yasa değişikliği ile oda adı kısaltılarak genelliştirlmiş ve bugünkü halini almıştır. 

ÜYE GİRİŞİ