Kuzey Kıbrıs' ta Sağlık Odaklı Jeokimyasal Analiz Projesi

Kuzey Kıbrıs' ta Sağlık Odaklı Jeokimyasal Analiz Projesi

HABER TARİHİ: 05 Mart 2020
935 Kişi okudu

Değerli Üyelerimiz;

Adamızda sağlığımı zı olumsuz yönde etkilediğini bildiğimiz, bazı jeokimyasal ajanların, toprak, su, bitki, meyve ve insan vücudunda tespitini amaçlayan 'Kuzey Kıbrıs' ta Sağlık Odaklı Jeokimyasal Analiz Projesi 'nin hazırlanması ve Avrupa Birliği kaynaklarından finanse edilerek gerçekleşmesini sağlamak için Yerbilim Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, ZiraatMühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği çalışmalarına başlamıştır.


Projenin hazırlanına aşamasında, ulu slararası standartlara uygun çalışmaların yapılabilmesini sağlamak için daveti ıni z üzerine 'Türkiye MTA Ulusal ve Küresel Ölçekli Jeokimya Haritalarının Hazırlanması ' Proje Başkanı Dr. Hayrullah Yıldız bizlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşacaktır.

Bilgilendirme top lantısı 7 Mart 2020 Cıınıartesi 13:30'da Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali'nde gerçekleşecektir. İlgi duyan tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla
Yerbilim Mühendisleri Odası,
Çevre Mühendisleri Oda sı,
Ziraat Mühendisleri Odası,
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği.ÜYE GİRİŞİ