BASIN VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

BASIN VE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

HABER TARİHİ: 17 Ağustos 2018
1294 Kişi okudu

Değerli basın mensupları;

İnternet üzerinden yayın yapan gazetelerimizin bir tanesinde Perşembe günü (dün)  yer alan ‘’Jeoloji Öğretmenliği ‘’ kadrosu için yapılan haber neticesinde odamızın kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmesine gerek duymuş bulunmaktayız.

Odamız Jeoloji, Jeofizik, Maden, Petrol ve Doğal Gaz Mühendislerinden oluşan, mesleklerimizin bilim ve uygulamalarının önemini toplumsal bilince taşıma amacında, bilgilendirici ve uyarıcı görevini yerine getirerek kamuoyunu aydınlatan, ülke insanın eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesine destek veren yapının oluşturulmasını sağlamayı kendimize misyon edinen meslek odasıdır.

Bu bilinç ile 22 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Sn. Cemal Özyiğit ile bakanlığında görüşme fırsatı bulduk.

Sn. Özdemir Berova’nın Bakanlık döneminde (2017-2018) Sedat Simavi Endüstri ve Meslek Lisesi’nde açılmış olan Harita-Tapu-Kadastro ve Sondör Eğitimi verilmeye başlandığını ve bunun için sözleşmeli öğretmen istihdam edildiğini belirttik.

Sn. Bakana mesleğimizi ilgilendiren sondör (her türlü sondaj makinesi için)  yetiştirmenin ülkemizdeki ihtiyacın giderilmesi için gerekli olduğunu, buna ek olarak Zemin ve Kaya Mekaniği laborantlığı eğitimlerinin de verilmeye başlanması gerektiğini de ekledik. Ülkemizde gerek sondör gerekse laborant olarak çalışanların tamamına yakınının vatandaş olmadığını bu ihtiyacın yurt dışından karşılandığı bilgisini de verdik.

Bakanlığın konuya olumlu yaklaşması üzerine ‘Sondör  -  Zemin ve Kaya Mekaniği Laborantlığı’ meslek standartları çalışmalarında Jeoloji ve Maden Dairesi mühendisleri ile birlikte odamızın görevlendirdiği mühendisler görev alarak çalışmaların tamamlanmasına katkı koydular.

Böylelikle 2017’de de açılan bölüm 2018 de ‘Harita-Tapu-Kadastro, Sondaj, Zemin ve Kaya Mekaniği Laborantlığı’ haline dönüştü. Bu yıl ikinci sınıf olacak olan öğrenciler temel eğitimin dışında mesleki eğitim de almaya başlayacaklardır.

Kamuoyu da takdir edecektir ki mesleki özel eğitimler ilgili lisans yeterliliğine sahip öğretmenler tarafından verilmelidir. 2017 de sözleşmeli statüde istihdam edilen tek bir öğretmen yerine Harita Tapu Kadastro ile alakalı eğitimleri kadrolu ‘Harita Tapu Kadastro Öğretmeninin’, Sondaj, Zemin ve Kaya Mekaniği ile ilgili mesleki bilgiyi de kadrolu ‘Jeoloji Öğretmeninin’ (Jeoloji Mühendisinin) vermesinin en doğru karar olacağını Eğitim Bakanlığı’na odamız önermiştir.

Açılan öğretmenlik münhallerinden de görüyoruz ki kurumsal kimliğe sahip olan odamızın görüşleri Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmış ve hayat bulmuştur. Bundan dolayı Eğitim Bakanlığı’na tekrar teşekkür ediyoruz.

 

Üzülerek izlemekteyiz ki, 2018 yılı içerisinde daha doğruyu bulmak amacı ile gelişmeler bu şekilde oluşurken münferit birkaç kişinin görüşleri doğrultusunda basında yer alan haberlerde Jeoloji Öğretmeni münhali gereksiz olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır.

Sondaj, Zemin ve Kaya Mekaniği eğitimi verecek olan Jeoloji Öğretmeni gereksiz olarak göstermeye çalışmak ve tüm müfredatı istihdam edilmesi istenen ‘iki’ Harita Tapu Kadastro Öğretmeni tarafından verilmesini istemek bilimselliğe ve ahlaka uymayan taleplerdir.

Bulunduğumuz her ortamda sadece kendi meslektaşlarımızın hak ve hukuku değil, toplumun hak ve hukukunu her şeyin üzerinde gören bir anlayış ile bizler Yerbilim Mühendisleri Odası olarak tüm kurumsal yapımızla birlikte münhalin doğruluna inandığımızı ve savunduğumuzu kamuoyunun bilgisine getiririz.

Saygılarımla,

Oğuz Vadilili

Oda Başkanı

 

MESLEK LİSELERİ

HARİTA-TAPU-KADASTRO ve SONDAJ  ALANI

(HARİTACILIK, TAPUCULUK, KADOSTROCULUK, SONDAJ TEKNİKERLİĞİ VE ZEMİN/KAYA LABORANTLIĞI DALLARI)

2018-2019 ĞRETİM HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ

DERSLER

IX. SINIF

X. SINIF

XI. SINIF

XII. SINIF

ORTAK DERSLER

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

2

5

4

2

KIBRIS TÜRK EDEBİYATI

2

-

-

-

TARİH

-

2

-

-

KIBRIS TÜRK TARİHİ

2

-

-

-

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

-

-

2

 

COĞRAFYA

-

2

-

-

KIBRIS COĞRAFYASI

2

-

-

-

MATEMATİK

4

3

-

-

FELSEFE

-

-

-

2

İNGİLİZCE

4

4

4

4

BEDEN EĞİTİMİ SAĞLIK VE SPOR

2

2

2

-

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

2

-

-

-

REHBERLİK

1

-

-

-

TOPLAM

21

18

12

8

ALAN DERSLERİ

MESLEKİ GELİŞM

2

-

-

-

MEDENİ HUKUK

3

-

-

-

HARİTA HESAPLARI

4

-

-

-

GENEL JEOLOJİ/HİDROJEOLOJİ

2

3

-

-

TEMEL MESLEKİ UYGULAMALAR

5

-

-

-

DAL DERSLERİ

SONDAJ

-

 

5

-

COGRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

-

3

-

-

AKİTLİ-AKİTSİZ İŞLEMLER

-

-

3

3

ZEMİN-KAYA DENEYLERİ

-

-

3

3

BORÇLAR VE TİCARET HUKUKU

-

-

2

-

ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI

-

4

5

-

HARİTA DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

-

-

-

2

TOPOGRAFİK-JEOLOJİK HARİTA

-

-

2

-

HARİTA ÇİZİMİ

-

3

-

-

BİLGİSAYARLI HARİTA ÇİZİMİ

-

3

2

2

MEDENİ USUL VE İCRA HUKUKU

-

2

-

-

KADASTRO HUKUKSAL İŞLEMLERİ

-

-

-

2

İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ

 

-

-

14

ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAMI

16

18

22

26

SEÇMELİ DERSLER

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (1)

PSİKOLOJİ (1)

BİLGİ KURAMI (1)

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM (2)(1)

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (1)

BİLGİSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI (2)

MÜZİK (1)(2)

BİYOLOJİ VE SAĞLIK BİLGİSİ (2)(1)

BEDEN EĞİTİMİ (2)

İŞLETME BİLGİSİ(2)

MATEMATİK (2)(1)

İLK YARDIM (1)(2)

FİZİK (1)(2)

ARAZİ ÖLÇME VE HESAPLARI(1)(2)

KİMYA (1)(2)

KADASTRAL KONTROLLER (1) (2)

COĞRAFYA (2)(1)

MESLEKİ BİLGİSAYAR (2)

FASIL 351(KUYULAR YASASI)

REHBERLİK(1)

JEOLOJİYE GİRİŞ (2)

İDARE HUKUKU (1) (2)

BİLGİSAYAR OFİS (2)

İSTATİSTİK (2)

GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME YÖNETİMİ (2)

MESLEKİ YABANCI DİL (2)

YOL UYGULAMALARI (1)(2)

İMAR UYGULAMALARI (1)(2)

TÜZEL KİŞİLERİN TAPU İŞLEMLERİ(1)(2)

CEZA HUKUKU (1)(2)

HALKLA İLİŞKİLER (2)

ÇEVRE VE EKOLOJİ(1)

TOPOGRAFİK VE JEOLOJİK HARİTA(2)

POMPA BİLGİSİ( 2)

SEÇMELİ DERS TOPLAMI

1

2

4

4

GENEL TOPLAM

38

38

38

38ÜYE GİRİŞİ