ALAGADİ PLAJI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

ALAGADİ PLAJI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

HABER TARİHİ: 27 Ağustos 2018
414 Kişi okudu

Sosyal medyada Pazar günü ‘’Teknecik Elektrik Santraline fuel oil aktarılırken sızıntılardan kaynaklı Alağadi 3 plajının siyah renkle kaplandığı’’ söylemini içeren paylaşımının sansasyonel haber niteliği kazanması üzerine KIB-TEK yetkilileri ile odamız istişare de bulunarak olay yerinde gözlem gerçekleştirmişlerdir.

Oda üyemiz Dr. Mehmet Necdet, Alağadi Sahil 3 olarak adlandırılan plajda deniz tarafından kıyı çizgisi boyunca dalgaların getirip bıraktığı organik ve inorganik yüzey unsurlarının mevcut olduğunu gözlemlediklerini organik yüzey unsurlarının dalgaların taşıyıp kumsala bıraktığı yosunlar ve denizel kavkılar olduğunu, siyah kumların ise inorganik unsurlar olduğunu belirtti.

Buna göre siyah renkteki kumların herhangi bir petrol ve türevi neticesinde kirlenmiş kumlar olarak gözlemlenmediğini bilakis gerçek renkleri siyah olan Trodos Ofiyoliti’nden türeme ağır metal kumları olduğunu bunun doğal bir jeolojik sürecin neticesi sonucu kıyıda depolandığı bilgisini veren Mehmet Necdet ‘’Trodos Ofiyolit’inden kaynaklı siyah-koyu renkli ağır metal kumlarının (magnetit Fe3O4 ve/veya İlmenit Fe+2TiO3) denizel akıntılar ile Kıbrıs adası kıyılarında zaman zaman depolandığının bilindiğini hatta Jeolog Eduardo Garzanti’nin 2000 yılında uluslararası bir dergi olan The Journal of Geology de ‘Actualistic Ophiolite Provenance: The Cyprus Case’ adlı yayınında bunu da belirttiğini söyledi.’’

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili ise; Dr. Mehmet Necdet ve Kıb-Tek Müdür Muavini Kamil Direl ile birlikte plajdan aldıkları siyah kum numunelerinin kesin sonucun ortaya çıkması açısından uluslararası akreditesi olan ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi’ne gönderileceğini söyleyerek sonucun bir hafta, on gün içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.ÜYE GİRİŞİ